Scherpenzeelse tak.

Generatie 3a.

JAN HOMOET, gedoopt te Scherpenzeel op 13-03-1746 en overleden te Scherpenzeel op 27-06-1834, zoon van DIRCK JAN HOMOET en MAARTJE KORNELISZE DAATSELAAR
1e x gehuwd te Barneveld op 07-11-1776 met GEERTJEN HERBERTS, begraven te Scherpenzeel op 18-07-1793. 
2e x gehuwd te Barneveld op 03-07-1786 met HENDRIKA HARDERVELT, geboren in juni 1769 en overleden te Scherpenzeel op 01-12-1802, begraven te Scherpenzeel op 04-12-1802. 
3e x gehuwd te Barneveld op 29-05-1803 met JANNETJE WISSELOO, jd geboren en wonende te Barneveld, met att. Van Barneveld 12-06-1804, lidmaat Scherpenzeel 15-08-1804, overleden te Scherpenzeel op 06-05-1859. Huwelijkse voorwaarden 1803, waarbij JAN HOMOET f 20.000, woonhuis als fabriek, land en obligaties inbrengt. Het echtpaar testeert 03-07-1827.
Beroep: wolkammer en ‘fabrikeur in wolle stoffen’, lid van de municipaliteit van Scherpenzeel, represant op de landdag te Zutphen 03-12-1795.
1787 “De helfte van het erve en goed Breschoten met huys, hof en hofstede en hoge en lage landerijen, met alle beplantinge en bepotinge en vorder alle regt en geregtigheyd, daeraen behorende, in der kerspel en heerlijkheid van Scherpenzeel gelegen, als een bijsonder leen aan den F.G. en G.Z. te Zutphense regten met een pond vlaems tot 40 groten te verheergewaden, ontfangen bij: JAN HOMOET, die daar weder mede beleend is, 22-12-1787, Idem pro me et uxorie GEERTJE HERBERTS (zijn vrouw) laten hare reciproque tugt approberen, 13-12-1788”.
WILLEM VAN SOEST leent f 220,= van JAN HOMOED (RAS fol. 87vo; 20-01-1796) Zij woonden 1794-1708 in het huis van zijn ouders, Sectie D 249,250. Glashorst. Groot 0.06.60 ha. Hofpacht f 5,=. (Kadastrale Atlas Scherpenzeel 1832).
ELISABETH VAN SOEST en kinderen lenen f 600,= van JAN HOMOED. (RAS fol. 185; 29-07-1805) Zij wonen 1774-1808 Sectie D 324,325. Westeinde zuidzijde. Groot 0.10.30 ha. Hofpacht f5,50 . Kadastraleatlas Scherpenzeel 1832)

Kinderen uit 1e, 2e en 3e huwelijk:

Geen.

Copyright © Cees van Homoet.