Middeleeuwen.

FAMILIEWAPENS HOMOET.

Armorial de Gelre
Folio 89r

1186. JEAN II DE HOMOET
JAN VAN HOMOET
Description :
De gueules, à la fasce ondée d'argent.
Cimier :
Une tête de dragon au naturel.

Oorsprong/verklaring :

Het oude wapen is een combinatie van de wapens van de geslachten Homoet (de geënte dwarsbalk) en Gent (de getraliede dwarsbalk). Het wapen van Gent is opgenomen als symbool voor de opgeheven gemeente Loenen en Wolveren, aangezien de heren van Loenen uit de familie Gent afkomstig waren. Beide wapens (Homoet en Gent) zijn bekend uit de 14e eeuw. Ze werden oa gebruikt door Jan van Homoet (1376-1401) en Willem van Gent (genoemd 1361).

Gemeentewapen Groesbeek.

Gemeentewapen Homoet.

Wapen van de familie van Lawick.

Wapen van de familie Hoomoedt.

Familiewapen :
Officieel is de regel dat je een familiewapen alleen mag dragen als je kunt aantonen dat je rechtstreeks van de drager afstamt.
Wel is het zo dat je een familiewapen zelf kunt ontwerpen en het dan officieel mag dragen, dus ook op je briefpapier mag plaatsen.