Middeleeuwen.

KERK VAN HOMOET.

Het pittoreske kerkje van het dorp HOMOET is een echt waterstaatskerkje!

In het dorp HOMOET zijn bij opgravingen voorwerpen uit de ijzertijd gevonden.