Middeleeuwen.

Generatie 7f.

MARGRIET of MARGARET VAN HOMOET, geboren ca. 1450 en overleden op 31-01-1522, dochter van REYNALD VAN HOMOET en SOPHIA VAN BYLANDT, huwde ca. 1460 met JOHAN VAN RECHTEREN genaamd VAN VOORST, overleden te Nijmegen op 13-04-1485, begraven aldaar Broederenkerk. MARGRIET VAN HOMOET is de laatst levende telg van het middeleeuwse geslacht VAN HOMOET. Ze was één van de rijkste grondbezitters uit de omgeving. Tot de lenen van Doorwerth behoorde o.a. de heerlijkheid Rosande. Rosande werd vroeger een hoge heerlijkheid genoemd, doch was het aan de Doorwerth leenroerig.

Een aantal aktes m.b.t. MARGRIET VAN HOMOET.

31 mei 1496:
WERNER LERINCK, richter in het ambt Doesburg, namens den Hertog van Gelre, oorkondt, dat MARGRIET VAN HOMOET, weduwe van JOHAN VAN VOORST, en hun onmondige kinderen FREDERICK, REYNALD, JOHAN, MARGRIET en ELIZABETH VAN VOORST, hun rechten op een brief van 100 rijnsche guldens des jaars, aan hun man en vader schuldig erkent door JOHAN VAN VOORST, HEER TOT VOORST EN KEPPEL, wegens aflossing overgedragen aan JOHAN VAN VOORST voornoemd.

1500:
KAREL, HERTOG VAN GELRE etc. en GRAAF VAN ZUTPHEN, beleent MARIA VAN HOMOET, weduwe van Heer SWEDER VAN MONTFOORT, ridder, met huis en slot te Doornenburg met de voorburcht, met de vlasten, groot negen morgen, de grote en smalle tienden te Doornenburg en Angeren, de Graafse weirdt of Crachts weirdt te Angeren, de tyns en lant scheiff te Angeren en Angeroyen, haar aanbestorven van haar ouders REYNALD VAN HOMOET en SOPHIA VAN BYLANDT, vrouwe tot Hemert, en in lijftocht bezeten door wijlen JOHAN VAN HEMERT, ridder, waarna MARIA VAN HOMOET het leen weder opdraagt, met voorbehoud van lijftocht, ten behoeve van harer zuster MARGRIET VAN HOMOET, weduwe van JOHAN VAN VOORST, wier zoon REYNALD VAN VOORST de eed aflegt.

Oktober 1500:
Burgemeesters, schepenen en raad van Arnhem geven vidimus van de brief van 1500 (voorafgaande).

17 februari 1501:
Heer JACOB THEN BROICK, pastoor der moederkerk te Doornenburg, en HENDRIK VAN CAMPHUYSEN, koster aldaar, verklaren, aangezien MARGRIET VAN HOMOET, weduwe JOHAN VAN VOORST, vrouwe van Doorwerth, voor de pastorie en de kosterij een huis en hofstede te Doornenburg, gelegen tussen de hofstede van O.L. Vrouwe en de Wedemhof bij de kerkmuren heeft geschonken, zij bepaalde diensten in de kerk te zullen houden. (Afschrift, gewaarmerkt door notaris JOHANNES BESSELINCK).

1502:
Akte, waarbij MARGRIET
VAN HOMOET, weduwe VAN VOORST, vrouwe van Doorwerth, aan den Domproost verzoekt om heer ZEGER VAN DEN HATERT met de vicarie in de kerk van Doornenburg te willen begiftigen. 

8 juni 1506:
MARGRIET VAN HOMOET, weduwe VAN VOORST,
vrouwe van Doorwerth, beleent ARNT VAN BOICKOP met het huis Harselo c.s., na de door van zijn vader, die niet was beleend was geweest, eveneens als daarvoor GERRIT VAN BOICKOP.

1516:
Akte van verdere begiftiging door MARGRIET VAN HOMOET.

1517:
MARGRIET VAN HOMOET geeft opdracht om een kerk te bouwen in Heelsum, tussen kasteel Doorwerth en deze kerk liep een ruiterpad, door de aanleg van diverse wegen (o.a. de A-50) is dit ruiterpad verdwenen, in Heelsum is een klein stukje intact gebleven.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 FREDERICK VAN RECHTEREN genaamd VAN VOORST, geboren in 1482 2), in 1520  als bannerheer geplaatst op de riddercedul van de Veluwe.
2 REYNALD VAN VOORST, geboren in 1480 2).
3 JOHAN VAN RECHTEREN genaamd VAN VOORST, geboren in 1476 2) en overleden in 1549 3).
4 MARGRIET VAN RECHTEREN genaamd VAN VOORST, geboren in 1478 2) en overleden na 1537 te Arnhem en begraven te Nijmegen, gehuwd met JOHAN VAN BOINEBURG-HONSTEIN, Graaf, overleden in 1549, zoon van HENDRIK VAN BOINEBURG-HONSTEIN (Graaf van Ubbergen) en HILLEGONDE VAN OY.
5 ELIZABETH VAN RECHTEREN genaamd VAN VOORST, geboren in 1472 2) en overleden in 1549 3).

2) Bron, geboren volgens website mormonen.

3) Bron, overleden volgens website mormonen.

Rechtsboven het wapenschild van de Hoge Heerlijkheid HOMOET.

Copyright © Cees van Homoet.