Middeleeuwen.

Generatie 7e.

MARIA VAN HOMOET, dochter van REYNALD VAN HOMOET en SOPHIA VAN BYLANDT, huwde met SWEDER VAN MONTFOORT, overleden in 1485.

1459: 
MARIA VAN HOMOET
krijgt een deel van de heerlijkheid Doorwerth
na het overlijden van haar vader.

1467: 
De bezittingen van JOHAN VAN HOMOET komen na diens dood op naam van MARIA VAN HOMOET.

Van 1469 tm 1500:
Maria VAN HOMOET vrouwe van Doorwerth.

Kasteel Doorwerth.

1500:
KAREL, HERTOG VAN GELRE etc. en GRAAF VAN ZUTPHEN, beleent MARIA VAN HOMOET, weduwe van Heer SWEDER VAN MONTFOORT, ridder, met huis en slot te Doornenburg met de voorburcht, met de vlasten, groot negen morgen, de grote en smalle tienden te Doornenburg en Angeren, de Graafse weirdt of Crachts weirdt te Angeren, de tyns en lant scheiff te Angeren en Angeroyen, haar aanbestorven van haar ouders REYNALD VAN HOMOET en SOPHIA VAN BYLANDT, vrouwe tot Hemert, en in lijftocht bezeten door wijlen JOHAN VAN HEMERT, ridder, waarna MARIA VAN HOMOET het leen weder opdraagt, met voorbehoud van lijftocht, ten behoeve van harer zuster MARGRIET VAN HOMOET, weduwe van JOHAN VAN VOORST, wier zoon REYNALD VAN VOORST de eed aflegt.

Oktober 1500:
Burgemeesters, schepenen en raad van Arnhem geven vidimus van de brief van 1500 (voorafgaande).

Rechtsboven het wapenschild van de Hoge Heerlijkheid HOMOET.

Copyright Cees van Homoet.