Middeleeuwen.

Generatie 7a.

HENDRIK VAN HOMOET, geboren in 1441 en overleden te Hedel december 1513, zoon van JOHAN VAN HOMOET en ARENDJE VAN CULEMBORCH, gehuwd op 17 april  1467 met CUNAGONDA VAN BRONCKHORST, geboren in 1445 en overleden te Hedel 18-12-1516,  dochter van OTTO HEER VAN BRONCKHORST en BORCULO en ELISABETH GRAVIN VAN NASSAU-BEILSTEIN.

04-03-1461: 
HENDRIK
,
HEER TOT HOMOET EN HALF WISCH, belooft zijn oom GERRIT, HEER TOT CULEMBORCH etc., schadeloos te houden voor diens medebezegeling van de huwelijksvoorwaarden van zijn zuster BERTHE VAN HOMOIT met GOSSEN VAN RAISFELDE.  

26-07-1473: 
JOHAN VAN ECK
, richter te Eck en Maurick namens JASPAR, ZOON TOT CULEMBORCH etc., oorkondt, dat, na executie door GERAERDT, HEER TOT CULEMBORCH etc., van de goederen van HEER HENDRIK, HEER TOT HOMOET EN HALF WISCH, gelegen onder Eck en Maurick, hiervan kooper wordt JAN VAN KUYCK JANSZ.
Bron: Heren en Graven van Culemborg: Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 99.

31-10-1479:
HENDRIK, HEER VAN HOMOET en HALF WISCH, stadhouder, JASPAR VAN OIR, ADAM VAN LYNTELOE, ritmeester, en ZANDER DROSSET, dingmeester te Grave vanwege bisschop HENDRIK VAN MUNSTER, oorkonden dat zij, gezien het rekest van heer ARENT VAN DER DUSSEN, ridder, kommandeur van Gemert, om de comrnanderij van Gemert als geestelijke instelling en anderszins om de neutraliteit van Gemert te respecteren, de voornoemde commandeur, zijn rentmeester DERICK VAN COELNE TOT NYESTELRADE, en zijn onderdanen, inwoners van Gemert, in het bezit van hun goederen en rechten in Brabant niet zullen storen zolang de oorlog tussen Gelre en Brabant duurt, mits de commandeur en de inwoners van Gemert zich niet in dit conflict zullen mengen en de neutraliteit strikt in acht zullen nemen. Oorspronkelijk (inventarisnr 98). Met uithangend zegel van de eerste en tweede oorkonde in groene was, het 3e en 4e zegel verloren.
Bron: Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 - 1795, Toegangsnummer: 272, Commanderij Gemert, inventarisnrs 1 - 347

Aan het hof van Bergh werd er gesproken over het kind
VAN HOMOET, was HENDRIK dementerend of was er sprake van een zoon of dochter VAN HOMOET? In de stukken van Huis Bergh heb ik het antwoord nog niet kunnen vinden. 

1486:
DE HEREN VAN WISCH leefden op voet van oorlog met DE HEREN VAN BERGH, HENDRIK VAN HOMOET verkocht in 1486 HALF WISCH en de HEERLIJKHEID HOMOET aan DE HEREN VAN BERGH, hij haalde de vijand letterlijk binnen. Het echtpaar VAN HOMOET VAN BRONCKHORST ging eerst inwonen bij ELISABETH VAN HOMOET te Keppel, later kregen ze het 'HOF VAN HEDEL' aangeboden.
De HEREN VAN BERGH hadden het recht om eigen munten te slaan, munten van na 1486 dragen ook het wapen VAN HOMOET.

Rechtsboven het wapenschild van de Hoge Heerlijkheid HOMOET.

Copyright Cees van Homoet.