Middeleeuwen.

Generatie 6b.

REYNALD VAN HOMOET, geboren na 1411 en overleden 1459, huwde 1449 met Sophia VAN BYLANDT, geboren 1429, overleden 1498 en begraven te Arnhem in de St. Walburgkerk, dochter van Johan VAN BYLANDT en Sophia VAN ROSSEM. Sophia VAN BYLANDT was erfdochter van de Doornenburg, na de dood van Reynald VAN HOMOET hertrouwde ze in 1461 met Johan VAN Hemert.

1469 Stichtingsakte van de St. Thomas' vicarie in de kerk te Doornenburg door Johan, Heer VAN HEMERT, en zijn vrouw Sophia VAN BYLANDT
1470 Akte van bevestiging door den bisschop van Utrecht.
Reynald VAN HOMOET werd in 1439 beleend met de Doorwerth. Door het huwelijk met Sophia VAN BYLANDT (1449) komt de Doornenburg in bezit van de van Homoets. Reynald VAN HOMOET was een invloedrijk man, was gedeputeerde van de Veluwe, zat in de raad van de Hertog van Gelre. Na de dood van Reynald VAN HOMOET erfde zijn zoon Johan VAN HOMOET Doorwerth. Enkele delen van de heerlijkheid bleven echter in handen van zijn, nog onmondige zusters.

Kinderen uit huwelijk tussen Reynald VAN HOMOET en Sophia VAN BYLANDT :

Johan VAN HOMOET, zie generatie 7d.
Maria VAN HOMOET, zie generatie 7e.
Margriet VAN HOMOET, zie generatie 7f.

Uit het 'stundenbuch' van Sophia van Bylandt.
Het origineel bevindt zich in een museum te Keulen.

Ook in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en in kasteel Bergh te 's Heerenberg bevinden zich middeleeuwse getijdenboeken. Tijdens een vakantie in 2005 hebben we een aantal van deze getijdenboeken kunnen bewonderen.

Rechtsboven het wapenschild van de Hoge Heerlijkheid HOMOET.

Copyright genealogie van Homoet.