Middeleeuwen.

Generatie 1.

JOHAN VAN HOMOET, in 1347 werd hij voor het eerst genoemd, hij werd aangesteld tot hertogelijk ambtman en richter in de Over-Betuwe. HENRIC VAN OESTERHOLT beleende JOHAN VAN HOMOET met de gehele heerlijkheid HOMOET. JOHAN VAN HOMOET was gehuwd met N.N.1).  
Volgens sommige bronnen was het geslacht VAN HOMOET verwant aan het geslacht VAN GROESBEEK: het familiewapen is gelijk, bij VAN GROESBEEK een rode golvende balk in een wit veld en bij VAN HOMOET een witte golvende balk in een rood veld. 
Het geslacht LAWICK heeft hetzelfde wapen als VAN HOMOET.
Bij het "Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)" staat het wapen van VAN GROESBEEK vermeld als wapen van VAN HOMOET.
In 1300 komt de naam VAN HOMOET al voor.
In Duitsland zou een familie HOMOET (HOMODE) hebben geleefd tot 1250!

5 juni 1355 Akte waarbij JOHAN VAN HOMOET, ridder, belooft het verschuldigde te zullen betalen aan het beheer van obligaties en renten te behoeven van de kanunniken van het kapittel te Utrecht.

1) Naam echtgenote nergens terug kunnen vinden.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 JAN of JOHAN VAN HOMOET, generatie 2.

Rechtsboven het wapenschild van de Hoge Heerlijkheid HOMOET.

Copyright Cees van Homoet.