Middeleeuwen.

AANTEKENINGEN M.B.T. VAN HOMOET.

Losse aantekeningen: aktes die gevonden zijn met de naam (van) Homoet en die nog niet in de stamreeks geplaatst kunnen worden.

1394 jan 29 (BB fol 5):
Rubbert van den Dorweert.
** Bij BB fol 50 is een kattebel ingebonden met daarop de volgende aantekening : "Roebert van den Doerrenweert, her Roebert van Wissche, Wouter van Doernnyng, Dirc van Wissche, vrouwe Johanna van Hoemoet ende her Henric van Hoemoet : enen tienden tot Setten mitter kerck tot Setten te geven ende den tienden tot Spuelt. Item 30 mergen lants tot Walborch". De aantekening is ongedateerd en genoteerd door een hand, die tussen 1409 en 1422 in BB voorkomt.
Vergelijk nrs. 1731 (tienden te Speulde) en 1789 (24 morgen land te Elst), benevens "Stichtsche leenen in Gelderland", blz. 30, waar het land te Valburg gelijk gesteld wordt aan nr. 1789 voornoemd.

1443.
Stadsrekeningen uit Elburg.
Item ontfangen van Berent Homoet van sine burgerschup 1/2 gulden.
Item Beernt Homoet gegeven 16 1/2 climmer van dreen dagen te corden ende graven op den voert an die sluse.
Bron: Streekarchief Noordwest-Veluwe.

1454.
Akte van toestemming door de bisschop van Utrecht aan de pastoor te Meppel, Roeleff HOMOET, tot uitgifte in eeuwigdurende erfpacht van een stuk land aan Roeloff SNOECK.
Bron: Afkomstig van P.A. Derks te Nijeveen.

28 januari 1539.
Akte van verlening, verleden voor Wolterus van Achel en Franciscus van Balen, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Anthonius, zoon Arnold Janszn, als man Agnes, dochter Margaretha en Arnold, aan Henrik, zoon Henrik van Tulden, van grondrente uit huis met erf en ledige plaats in 's-Hertogenbosch achter Minderbroederskerk tussen erf van Roelof, zoon van Gerard van Nauwen, smid, enerzijds en dat van Gijsbert van Broekhoven anderzijds, aangezien Petrus, zoon van Johannes Coelborner, als man Margaretha, dochter Dirk van Homoet en weduwe Arnold Diricxzoon die Sloetmaker, van vruchtgebruik haar toekomende op voornoemd huis met erf in 's-Hertogenbosch afstand had gedaan voor voornoemde Anthonius, waaraan schepenakte van dezelfde datum bevattende voorschreven afstand van vruchtgebruik
Bron: Provinciaal Genootschap van Kunsten & Wetenschappen, charters, 1303 - 1845.

Copyright genealogie van Homoet.