Maurik.

Verponding in 1650.

CORNELIS JANSE HOMOETS erfgenaemen huijs en hoff met les en gres en 2 hont boomgaerts geleghen in de Oude Weijde, getaxeert op 8 gl. De boomvruchten van den voorgeschreven boomgaert voor 10 gl:, pachter WILLEM JANSE, vrij gelt voor 20. Deselve noch selven hont bouwlandt geleghen in de Oude Weijde, waartoe behoort een roede landtdijck, getaxeert den morgen op 10 gl:, blijft 107-4;- 15-12 + 20-0 + 0-14 = 36-6 33 7 6.