Maurik.

Generatie 4b.

HENDRIK VAN HOMOET, geboren te Amsterdam,  gedoopt in de Westerkerk 17-06-1712 (Doopgetuige ANNETJE ERNST) en overleden te Hoorn op 26-03-1767, zoon van ROELOF GERRITSEN VAN HOMOET en MAGDALENA ERNST. HENDRIK VAN HOMOET was gehuwd met HELENA COSTER, overleden op 11 of 17-10-1786, begraven op 28-10-1786.
HELENA COSTER huwde voor de 2e x met CHRISTAAN BESEMAKER, deze overleed voor 16-04-1776, CHRISTIAAN BESEMAKER was Raad en President-Schepen van Alkmaar.
HELENA COSTER huwde voor de 3e keer te Alkmaar op 07-05-1776 met WILLEM JACOB KLOEK, overleden te Alkmaar op 03-11-1811 en begraven te Alkmaar op 07-12-1811, zoon van GERARD KLOEK en CORNELIA WITTE.
Meer gegevens over WILLEM JACOB KLOEK:

Hij kocht de grafkelder onder kapel C Noord.
Hij bezat een buitenplaats Vredenrust op het Woud; schepen (1759); raad (1760) en burgemeester van Alkmaar (1778); gecomm. Raad; baljuw, heemraad, hoofdingeland (benoemd 14 apr. 1762, bedankt 1779) en dijkgraaf, benoemd op 20 nov. 1779, tot 1790) van de Zijpe; ontvanger der verpondingen.
Uit het 2e huwelijk zijn kinderen geboren.

Biografische gegevens HENDRIK VAN HOMOET:
1732 Als landspassaat met het schip Prattenburg voor de Kamer van Amsterdam in IndiŽ aangekomen.
1738 Assistent op Deshima (Japan).
07-05-1745 Onderkoopman en negotiehouder op Deshima (Japan).
18-04-1749 Koopman.
12-06-1749 Opperkoopman en opperhoofd op Deshima (Japan).
14-05-1751 Voor de 2e maal naar Deshima (Japan).
31-10-1752 Visitateur-generaal te Batavia.
16-03-1753 Voor de 3e maal als opperhoofd naar Japan.
19-08-1755 Naar Patria verlost 1.
1758/1759 Raad en Schepen te Hoorn.
1761-1766 Vroedschap.
26-03-1767 Overleden, nalatenschap fl. 178.530,--.
Familiewapen is een smal schuinkruis vergezeld van 4 lelies, zegel aan een schepenbrief in het archief  te Hoorn.
Bronnen:
1- W. Wijnants van Resandt, De Gezaghebbers er Oost-Indische Compagnie Buiten-Comptoiren in AziŽ, Amsterdam (1944) 166 en 167.
2- L. Kooijmans, Onder regenten; De elite in een Hollandse stad: Hoorn 1700 - 1780 (19..) 77, 78, 218, 247, 327 en 328.
Prattenburg Ė 1715.
Scheepstype: spiegelretourschip.
In gebruik bij de VOC vanaf 1715 tot 12-09-1738 (opgelegd te Batavia).
Gebouwd voor de Kamer van Amsterdam op de werf te Amsterdam.
Laadvermogen: 1.150 ton.

HELENA COSTER liet na blijkens aangeven successie een vermogen van f 150.225.-. Zij benoemde tot erfgename haar nicht Maria Hessing of Hessingh, overl. 30 januari 1804 te Alkmaar, gehuwd met Casparus Coaterus (van wie ze echter op 2 April 1783 scheidde), zoon van Isaac, notaris te Amsterdam, bj Debora Otto (hertr. met NN v. der Noot de Gietere, gouverneur onzer bezittingen op de kust van Guinea). Zie de oproeping van erfgenamen in de Staatscourant van 8 Dec. 1855 en 30/31 Maart 1856.
Hoe was Maria Hessingh een nicht van Helena Coster? Over leden van dit geslacht zie men nog Herald. Bibl. 1873, bl. 212 ; 1874, bl. 22,102, noot 3, bl. 333; en de Kwartierstaten v. Nederlandse geslachten.

Laatst bijgewerkt: 24-05-2009.
Copyright © Cees van Homoet.