Privacy Police

Genealogie van Homoet streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door Genealogie van Homoet voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacywetgeving.

Doel van verwerking persoonsgegevens

Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een familiewapen, gezinsblad of kwartierstaat, te kunnen behandelen heeft Genealogie van Homoet persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens hebben wij nodig om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over update  van de website en/of familiebijeenkomsten. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door Genealogie van Homoet ontvangen en verwerkt. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailgegevens e.d. worden door Genealogie van Homoet uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan Genealogie van Homoet verstrekt. Genealogie van Homoet streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy beleid van Genealogie van Homoet kunt u mailen door hier te klikken.

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door Genealogie van Homoet verwerkt worden heeft u recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de diensten van Genealogie van Homoet, dan kunt u een mailtje met vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats sturen door hier te klikken. 

Genealogie van Homoet

Genealogie van Homoet stelt het op prijs dat u ge´nteresseerd bent in onze genealogie en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de diverse genealogieŰn, afbeeldingen, of andere informatie te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Genealogie van Homoet internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Alles (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan Genealogie van Homoet. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Genealogie van Homoet.

Virussen en veiligheid

De internetsite Genealogie van Homoet wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen be´nvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Genealogie van Homoet sites. Genealogie van Homoet is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of door de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan de site verbonden internetsite.

Door Genealogie van Homoet verzonden e-mail

Door Genealogie van Homoet verzonden e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Genealogie van Homoet staat niet in voor de juiste en volledig overbrenging van de verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.