Copyright 2005 Genealogie van Homoet

Alles (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan Genealogie van Homoet. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Genealogie van Homoet.

Rechtspersoon Genealogie van Homoet: Cees van Homoet te Alblasserdam.

Voor e-mailcontact klikt u hier.