Apeldoornse tak.

Generatie 1.

JAN CORNELISZ (HOMOET), geboren ca 1550 en overleden vr 1592.
Eigenaar van de herengoederen 'Den Pas' (oprukking op 28-12-1571) en 'Ritbergh' of 'Ritbroeck' (oprukking op 27-11-1571) in Orden. Zijn erfgenamen worden in 1592 vermeld te Wenum.
Schattingslijsten van het Ambt en kerspel Apeldoorn:
Ambt:
1592: HOMOETZ erfgenamen te Wenum, 2 oortjes betaald door uitheemsen in t kerspel Apeldoorn.
1594: JAN HOMOETS ergenamen.
1598: WOUTER JANS HOMOET, daarna tot 1606 zijn erfgenamen, 2 oortjes.
1619-1621: WOLTER JANS HOMOETS erfgenamen, 2 oortjes.
25-11-1571: Bekomt JAN CORNELISS HOMOET "afdracht en opruckingen vant Heerengoet Ritbroeck off Ritbergh gnt., in Ampt van Apeldoorn, Buirschap Orden".
28-12-1571:  Bekomt JAN CORNELISS HOMOET "afdracht en opruckingen vant Heerengoet Den Pas off EGBERT VAN ORDEN goet gnt., in Ampt van Apeldoorn, Buirschap Orden".
Omstreeks 1624 verpacht WOLTER JANS een goet "HOMOET" in zijn herengoed "De Pas" in Orden aan THIMAN JACOBS om er een papiermolentje op te timmeren, aangezien "een waterken vuydt idt selve goedt sijnen oorspronck was hebben". Drie jaarlater blijkt deze z.g. Ordermolen inderdaad gebouwd te zijn als TYMEN JACOBSZ er 5 pond waterpacht voor moet geven

Kinderen van JAN CORNELISZ (HOMOET):

01
WOLTER JANS, geboren ca 1580, generatie 2.

Laatst bijgewerkt: 26-05-2009.
Copyright Cees van Homoet.