Alblasserdamse tak.

Generatie 2d.

CORNELIS (KEES) VAN HOMOET, geboren te Alblasserdam op 27 juli 1890 en overleden te Alblasserdam 20 mei 1981, zoon van ASUERUS VAN HOMOET en PIETERTJE VAN STEK, gehuwd te Alblasserdam op 17 oktober 1912 met ELIZABETH (LIJSBETH) LUTHART, geboren te Alblasserdam op 1 september 1890 en overleden te Alblasserdam op 29 februari 1980, dochter van JACOB LUTHART en NIESJE BOUMAN.

Trouwfoto van CORNELIS VAN HOMOET en ELIZABETH LUTHART (17-10-1912).

Man met snor: JACOB LUTHART, vader van ELIZABETH LUTHART.

CORNELIS VAN HOMOET, geboren aan de Pijlstoep, in de volksmond werd dit de Bokkesteeg genoemd. Op 22 juli 1907 (Sint Jacobuspaardenmarkt) trad hij dienst bij scheepswerf 'Werf de Noord' als ijzerwerker, twee jaar later werd hij bankwerker. In juli 1957 werd hij geridderd voor 50 jaar trouwe dienst. Hij is gestopt met werken per 7 oktober 1957. CORNELIS wordt door velen genoemd als oprichter van de gymnastiekvereniging KDO en de EHBO, vast staat dat hij van begin af aan één van de actieve leden was, bij beide verenigingen zijn geen notulen van de oprichtersvergadering gevonden. Juni 1921 redde hij Thomas Kanters van de verdrinkingsdood. Als dank hiervoor kreeg hij een oorkonde en fl. 80,00, dit was voor die tijd een groot bedrag. Na zijn pensionering is CORNELIS een Bejaardenwerkplaats begonnen aan het Zuiderstek te Alblasserdam, rond 1970 kwam hieraan een einde.

Foto genomen tijdens 60 jarig huwelijksfeest.

Foto van CORNELIS VAN HOMOET (1972).

In 1949 ontving CORNELIS VAN HOMOET een koninklijke onderscheiding.

In de WERFKOERIER van Werf de Noord verschenen in 1957 2 artikelen over CORNELIS VAN HOMOET.

Artikel 1:
Eind Juli was de heer VAN HOMOET een halve eeuw in diens van Werf de Noord, maar omdat we toen juist met vakantie waren en de beider Heren Smit eerst op 16 Augustus j.l. weer beiden op de zaak aanwezig konden zijn, werd het heugelijke feit van dit jubileum eerst op deze datum gevierd.
Om elf uur werd de jubilaris ontvangen. Zijn echtgenote en kinderen waren meegekomen om de huldiging van hun man en vader bij te wonen. Eveneens waren verschillende functionarissen van de werf en een tweetal leden van de ondernemingsraad aanwezig: bovendien waren nog enkele collega's uitgenodigd.
De heer J.U. Smit sprak de jubilaris toe en feliciteerde hem in de eerste plaats met dit jubileum. Maar tegelijkertijd koppelde hij aan deze felicitatie een dankwoord voor datgene wat de heer van Homoet voor Werf de Noord gedaan heeft vast. En terecht, want de jubilaris heeft veel grote verdiensten voor ons bedrijf gehad. Het is niet voor niets dat velen hem ome Kees noemen, want hij is voor menige bankwerker in ons bedrijf de leermeester en nog steeds is zijn goed gefundeerd oordeel van grote waarde voor werkleiding en collega's. Maar ook op andere terreinen kan hij op een prachtig verleden bogen, want zijn werk als verbandmeester is nog steeds niet vergeten, evenmin dat als lid van de oude kern.
Iedere aak, die hij in ons bedrijf heeft gehad heeft hij steeds even serieus opgenomen. Voor dit alles stelde de heer J.U. Smit hem dan ook een envelop met inhoud ter hand en overhandigde hem eveneens het insigne in goud voor 50 jaar trouwe dienst.
In een kort dankwoord bedankte de heer VAN HOMOET de directie voor de vriendelijke woorden aan zijn adres uitgesproken. Hierna sprak de heer Maat als oud-voorzitter van de kern de jubilaris toe. De inhoud van zijn toespraak komt overeen met wat in artikel 2 vermeld staat.
Ook het ondernemingsraadslid A. VAN HOMOET sprak de jubilaris toe en bedankte namens collega's ome Kees voor alles wat hij in de der jaren voor hen gedaan heeft. Hij hoopte, dat de jubilaris nog lange jaren een goede gezondheid mag genieten en wenste hem de rust, die hem zeker toekomt, van harte toe. Mogelijk, aldus de heer VAN HOMOET, gaat u met pensioen, als de reeds lang toegezegde excursie van de bankwerkers haar beslag gekregen heeft.
Tenslotte nam de oudste zoon van de jubilaris het woord en gaf een overzicht van wat hun vader zo in de loop van deze 50 jaar voor zijn kinderen betekend heeft.
Na nog wat gezellig bij elkaar gezeten te hebben, keerde de familie VAN HOMOET huiswaarts om thuis in familiekring dit jubileum te herdenken. Namens de lezers van de Werfkoerier vanaf deze plaats nog een hartelijke felicitatie aan de heer VAN HOMOET en gezin.

Artikel 2:
Daar enkele weken geleden de heer C. VAN HOMOET zijn 50-jarig dienstverband bij Werf de Noord herdacht, voel ik het als een plicht hem langs deze weg, als oud-kernlid en tevens als ondernemingsraadlis, nogmaals van harte geluk te wens met dit heuglijke feit.
Vriend VAN HOMOET kan op een zeer werkzaam leven op het bedrijf terugzien, niet alleen als eerste klas vakman heeft hij de belangen van de werf gediend, maar daarnaast heeft hij van deze vijftig jaren acht en twintig jaar als kernlid voor de belangen der werknemers op de bres gestaan.
Daar ik als kernvoorzitter vanzelfsprekend veel met hem in aanraking kwam, viel het mij altijd weer op dat het kernwerk voor hem geen gemakkelijke taak was, doordat zijn standpunt was, dit zo goed mogelijk te doen. Vandaar dat er wel eens ogenblikken waren, dat hij het moeilijk kon hebben maar door zijn rustig en wel doordracht optreden is het hem altijd gelukt om werkelijk kernlid te zijn en datgene te bereiken, wat onder de gegeven omstandigheden te bereiken was.
Zowel bij de directie als in zijn afdeling voelde hij het als een eerste taak een sfeer van wederzijds vertrouwen te scheppen en zijn stem vond op de vergaderingen, zowel met de directie als onderling, altijd gehoor en dwong respect af.
Ik heb de moed om te verklaren, dat zijn werk als kernlid er veel toe heeft bijgedragen, dat thans de ondernemingsraad op een behoorlijke wijze kan functioneren.
Daarom KEES, van harte gelukgewenst en dank voor soms moeilijke werk als kernlid in deze acht en twintig jaren.
Ondernemingsraadslid.
C. Maat.

-   -   -   -   -   - 

Lijsbet met Cees (Genealoog)

Foto boven: ELIZABETH LUTHART met haar kleinzoon CORNELIS VAN HOMOET (geboren 1948).
  

Kinderen uit dit huwelijk:

1 ASUERUS VAN HOMOET, geboren te Alblasserdam op 1 maart 1913, volgt 3a.
2 CORNELIS VAN HOMOET, geboren te Alblasserdam op 21 september 1916, volgt 3b.
3 NIESJE VAN HOMOET, geboren te Alblasserdam op 31 augustus 1919, volgt 3c.
4 JACOB VAN HOMOET, geboren te Alblasserdam op 21 juli 1921, volgt 3d.

Eerste huis van blok: fam. van Homoet

Woning van CORNELIS VAN HOMOET en ELIZABETH LUTHART in 1953. 
Woningen waren eigendom van Werf de Noord. T.b.v. de tunnel in de A-15,
 onder de rivier de Noord, zijn deze woningen afgebroken.

LIJSBETH en CEES gaan aan boord voor een dagtocht met de bejaarden van Werf de Noord.

Foto boven: 60-jarig huwelijk van CORNELIS VAN HOMOET en ELIZABETH LUTHART.

Oranjestraat te Alblasserdam.

Kwartierstaat ELIZABETH LUTHART!

Genealogie Luthart verschijnt binnenkort!

Copyright © Cees van Homoet 26-06-2011.